Eva Sophia – Yoga, Meditatie & Stressreductie

Schoolverlichting

Schoolverlichting is een methode om zowel kinderen als leerkrachten te begeleiden en te inspireren om de instrumenten van yoga, meditatie en mindfulness op een veilige manier in de klas te kunnen toepassen.

We doen (stilte-)oefeningen en blijven dicht bij de zintuigen om te ontdekken dat er in jezelf altijd een stille plek is waar je naartoe kunt gaan. Behalve een positieve invloed op prestaties van kinderen en leerkrachten zal het vooral van waarde zijn voor het algehele welzijn van het kind en een fijne en veilige sfeer in de groep bevorderen.

Soms denken leerkrachten dat het uitvoeren hiervan een grote tijdsinvestering is. Kostbare tijd die je niet kunt missen. Maar eenmaal aangeleerd ontstaat in enkele minuten rust in de groep, is er meer betrokkenheid en concentratie en hebben kinderen weer de ruimte de stof tot zich te nemen. Betrokken kinderen die zich met een open houding kunnen concentreren, geven de leerkracht rust en ruimte. Je besteedt er tijd aan om juist tijd te krijgen.

Het programma duurt 6 weken en is opgedeeld in zes thema’s, te weten: 

  • aandacht
  • emoties (gedachten en lichaam)
  • liefde
  • zelfvertrouwen (angst)
  • samenwerken (verbinding)
  • dankbaarheid

 

Iedere week kom ik een half uur les geven in de klas, aan de kinderen én de leerkracht. Daarbuiten ben ik ook nog extra bereikbaar voor vragen van de leerkracht. 

Vooraf zal er een uitgebreide kennismaking zijn met de leerkracht, zodat ik goed op de hoogte ben van wat er speelt en wat de regels zijn in de klas. 

Voor meer informatie en prijsopgave kun je contact opnemen.